Naši kolegové

Ing. Bc. Josef Kebrle

Ilona Haasová

Pomoc při osobních a vztahových krizích nebo dlouhodobějších problémech, osobní rozvoj. Individuální, párová a rodinná pomoc. Manažerské a osobní koučování.

ZPŮSOB PRÁCE

V terapii pomáhám klientům pochopit jejich vlastní potřeby a nabízím doprovod na cestě k jejich naplnění. Hlavním cílem není klientovo přizpůsobení, ale nalezení jeho vlastního způsobu pobytu na světě. Za základní hodnoty v terapii považuji bezpečí, svobodu pro klienta, respekt a přijetí, kompetenci klienta k vlastnímu rozvoji a autenticitu rozhovorů.

PRÁCE S PÁRY A RODINAMI

Kromě individuálního poradenství nabízím také párové či rodinné poradenství, kde se věnujeme vztahům v páru/rodině, vzájemné komunikaci nebo konkrétním obtížným situacím. Rodina je v tomto přístupu vnímána jako systém, jehož členové se vzájemně ovlivňují. Společná práce Vám umožňuje navzájem mluvit o problematických tématech tak, abyste se opravdu slyšeli a abyste rozuměli tomu, co si chcete a potřebujete vzájemně sdělit.

VZDĚLÁNÍ, PRAXE

Vystudoval jsem Pražskou vysokou školu psychosociálních studií se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a komunikaci. Absolvoval jsem tříletý systemický výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích a pětiletý psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze. Mám zkušenost s moderováním skupin lidí a také jsem absolvoval dvouletý výcvik v koučování. V centru Anabell Praha se podílím na rodinných tereapiích pro rodiny s dítětem s poruchou příjmu potravy.

Ilona Haasová

CENA ZA SEZENÍ

Individuální sezení – pomáhající rozhovor : 1 000 Kč

Párové nebo rodinné sezení : 1000 Kč

Individuální manažerské koučování (faktura na firmu) : 1500 Kč

 

 

 

 

iNEOpsychoterapie

Eliášova 20
Praha 6

Iñeo

lat. (v.)
započít, vstoupit, podniknout, iniciovat