Psychoterapeutické centrum

Psychologická pomoc
NAŠE SLUŽBY

Iñeolat. (v.): započít, vstoupit, podniknout, iniciovat

ZAŽÍVÁTE TÍŽIVOU ŽIVONÍ SITUACI A POTŘEBUJETE POMOCI?

 • chcete řešit problémy ve vztazích nebo problémy v partnerství
 • nacházíte se v životní krizi (osobní, vztahové, pracovní)
 • trpíte úzkostmi a strachem z nejrůznějších situací a to Vás omezuje v běžném životě
 • míváte špatné nálady bez objektivních důvodů
 • připadá Vám, že život nemá smysl
 • ztrácíte vůli plnit své povinnosti
 • jste sami sobě protivní, nemáte se rádi, máte nízké sebevědomí
 • máte konflikty s druhými lidmi, berete si všechno moc osobně, jste vztahovačný/á
 • jste bezdůvodně žárlivý/á a velmi Vám to kazí vztah, o který stojíte
 • potřebujete se vyrovnat s Vaší minulostí
 • máte chuť se rozvíjet, lépe se poznat

Psychoterapie je způsob léčby duševních poruch, je to prostředek pro pomoc v krizové životní situaci, při dlouhodobější spolupráci je to způsob podpory seberozvoje klienta.

Psycholog a psychoterapeut nabízí velmi užitečnou pomoc při řešení složitých životních problémů. Každý z nás se můžeme dostat do krize, v níž si pomocí dosavadních zkušeností nedokážeme efektivně pomoci.

Terapeutky

Život vás někdy dovede do krizových situací, ve kterých například stojíte před zásadním rozhodnutím, nebo si nevíte rady, jak dál.

Může to být také ztráta zaměstnání, domova, vztahu či někoho blízkého, nebo třeba životní krize, jako jsou odchod do penze, narození dítěte či lékařská diagnóza.

Katka Křížková

psychoterapeutka

Psychoterapie je v podstatě důvěrný rozhovor, pomoc a podpora při hledání sebe sama. Nabízí možnost podívat se hlouběji ke kořenům psychických i fyzických problémů.

Psychoterapie odkrývá pravé příčiny problémů. Je to celistvá péče o duši, léčení vnitřních zranění a bolestí.

Ilona Haasová

psychoterapeutka

Věnuji se psychoterapii a seberozvoji dospělých a mladistvých. Sezení nejsou vždy pouze klasicky mluvící, ale jsou prokládané prožitkovými technikami Terapie zaměřené na emoce.

Při práci čerpám také z vlastní zkušenosti s psychoanalýzou, díky které jsem plně pochopila, jak je důležité být opravdu tím, kým jsme.

Veronika Syslová

psychoterapeutka

Co je cíl psychoterapie?

POJĎTE RŮST

Psychoterapie využívá jako prostředku pro pomoc zejména rozhovor, způsob vedení rozhovoru a jeho cíle je do značné míry ovlivněný psychoterapeutickou školou.

Psychoterapie nedokáže zázraky do tří dnů, ale je to desetiletími ověřený způsob pomoci při psychických a často i tělesných problémech (psychosomatika).

Psychoterapie neříká moc lidem, co mají v životě dělat, jak se mají rozhodnout. Pomáhá lidem utřídit si myšlenky a pocity, porozumět souvislostem a pochopit, proč něco chceme či ne-chceme. Psychoterapie učí klienta více důvěřovat svému úsudku.

Formy psychoterapie

KAŽDÝ JSME JINÝ

Existuje několik forem psychoterapie – individuální, párová, rodinná a skupinová.

Individuální psychoterapie je nejrozšířenější, klient má terapeuta sám pro sebe a pro porozumění svým problémům. Zejména při dlouhodobější spolupráci může terapeut svého klienta dobře poznat a to využít při společném hledání cesty ven z trápení klienta.

iNEOpsychoterapie

Eliášova 20
Praha 6

Iñeo

lat. (v.)
go in, enter, come in, enter into, begin, commence, under take, blossom