Ilona Haasová

Ilona Haasová

Mgr. Ilona Haasová

jak pracuji:

Jednotlivá sezení trvají cca 50 min.
Frekvenci a délku setkávání stanovíme dle aktuální potřeby a společné dohody.

Ilona Haasová

ILONA HAASOVÁ

Zaměřuji se na:

Psychickou podporu:

 • pomoc při úzkostných a depresivních stavech
 • pomoc při pocitech osamělosti, smutku, beznaděje, bezmoci a studu
 • pomoc v problematice týkající se zpracování emocí, např. panické ataky, krizové životní situace, stres, nejistota, nízké sebevědomí, bolestná ztráta aj.
 • pomoc v těžkých situacích, jakými jsou vztahové problémy ať už mezi partnery, tak i mezi jakýmikoli dvěma osobami (hledání kvalitní opory, důvěry a zájmu)
 • pomoc na cestě za sebepoznáním, osobnostním růstem a životní smysluplností (znovunalezení seberespektu, sebevědomí)
 • pomoc při hledání životní rovnováhy v současné náročné době, plné společenských nároků, výkonových tlaků, porovnávání, hodnocení atd.

Psychosomatickou podporu:

 • pomoc v problematice neplodnosti (zvládání letité bolesti, zpracování psychických aspektů, které se mohou podílet na problematickém otěhotnění)
 • pomoc při zvládání ranných i pozdějších ztrát (ranné potraty, nenarozené děti)
 • komplikacím v raném mateřství (zvládání hněvu, poporodní deprese, nejistota, vyčerpání, aj.)
 • pomoc těm, kteří mají zdravotní problémy, kde lékařem nebyly nalezeny objektivní příčiny

PSYCHOTERAPEUTICKÁ „PRÁCE“ JE ZALOŽENA NA KVALITNÍM ZPRACOVÁNÍ EMOCÍ – INFORMACÍ O SOBĚ.

 • Lidské emoce jsou spojeny s lidskými potřebami a proto mají vrozený adaptivní potenciál, který pomáhá měnit problematické emoční stavy a hlavně mezilidské vztahy.
 • V určité fázi však mohou pocity, které jsou důsledkem nějakého prožitého traumatu nebo zanedbávání, začít být příliš bolestné, než abychom je dokázali snášet, a tehdy ztratí svou adaptivní funkci a mohou se proměnit v destruktivní prožitky.
 • Emoční bolest se projevuje ve formě fyziologického napětí a směsi zneklidňujících pocitů a myšlenek, ve formě symptomů úzkosti a deprese, lidé se mohou trápit starostmi nebo utkvělými představami, které jim nedovolují usnout nebo způsobují napětí a vyčerpání, mohou zažívat panické ataky, bezmoc a beznaděj.
 • Emoční bolest se také projevuje prostřednictvím změn v kardiovaskulárním, endokrinním a imunitním systému, které organismus zpočátku mobilizují a uvádějí ho do stavu pohotovosti, a z dlouhodobějšího pohledu mají negativní dopad na naše celkové zdraví.
 • Prožívaná emoční bolest je reakcí na zranění, které brání naplnění základních lidských potřeb: lásky, bezpečí a uznání.

A proto je třeba pomocí psychoterapie transformovat emoční bolest, formulovat nenaplněné potřeby a pečovat o ně.

Vzdělání

 • VŠ, jednooborová psychologie
 • Pětiletý psychoterapeutický výcvik, orientovaný daseinsanalyticky, akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP
 • Komplexní psychoterapeutické vzdělání
 • Výcvik v terapii zaměřené na emoce (Emotion Focused Therapy) pod vedením Prof. Leslie S. Greenberga, Ph.D. a Doc. Mgr. Ladislava Timuľáka, Ph.D.
 • Psycholog ve zdravotnictví s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Člen Společnosti psychosomatické medicíny při České lékařské společnosti JEP
 • Člen České společnosti pro psychoterapii ČAP
 • Dvouletý daseinsanalyticky orientovaný výcvik ve výkladu snů (pod vedením Doc. PhDr. Oldřicha Čálka, CSc.)

CENÍK

Psychoterapeutická sezení se hradí:

Individuální psychoterapie 1 500 Kč (cca 50min)
Párová terapie nebo poradenství 2 600 Kč (1 hod 45 min)
Psychologické vyšetření náhradní matky 3 000 Kč (1hod)
Psychologické vyšetření náhradní i biologické  matky 5 000 Kč (2 hod)

Cena za individuální terapii se při dlouhodobé spolupráci snižuje (od 4. návštěvy) na 1200,-kč, podmínkou jsou 2 uskutečněné návštěvy v kalendářním měsíci.

Jsem partnerem pro zdravotní pojišťovny v programech Zvyšování dostupnosti péče o duševní zdraví (např. VZP, Průmyslová pojišťovna aj.).

STORNO

Za zrušení sezení méně než 48 hod předem se hradí celá částka za sezení.

Mgr. Ilona Haasová

 

ilona.haasova@seznam.cz

 775 316 193

SKYPE 

Objednejte se

11 + 12 =

 

 

iNEOpsychoterapie

Eliášova 20
Praha 6

Iñeo

lat. (v.)
započít, vstoupit, podniknout, iniciovat