Naši kolegové

Mgr. Michaela Smetanová

Ilona Haasová

o mně

Zaměřuji se na vztahové a komunikační potíže, na potíže spojené s nižším sebevědomím, na depresivní a úzkostné stavy, na psychosomatické projevy, na situační životní krize, na hledání smyslu životu.
Také pracuji s ženami a pomáhám jim projít jednotlivými životními fázemi (např. dospívání, těhotenství, porod, poporodním období, role matky, role ženy, klimakterium). S ženami pracuji individuálně nebo v rámci tanečních hodin prožitkového a terapeutického tance Loona dance, který vedu 2 x měsíčně v Praze nebo v Dobřichovicích u Prahy.
Narodila jsem se v roce 1979, bydlím nedaleko Prahy a kromě své profese se ráda věnuji své rodině a třem dětem a ve volných chvílích maluji, tančím a jezdím na koni.

ZPŮSOB PRÁCE

Ve své práci vycházím z odkazů humanistických výcviků, které jsem absolvovala a je mi blízká nedirektivní forma s důrazem na lidský vztah mezi klientem a terapeutem a absolutní důvěrou v člověka (klienta) a jeho schopnosti se sebeaktualizovat.
Držím se zásady, že skrze bezpečný vztah v terapii může klient pocítit, že je příjímán tak jak je, že má svoji hodnotu a je respektován. Postupně se pak skrze toto bezpodmínečné přijetí můžeme v terapii společně věnovat různým tématům a nahlédnout do zákoutí života a společně hledat a formulovat efektivnější možnosti zacházení se sebou, s ostatními a s vnějšími či vnitřními událostmi a přivádět tyto zkušenosti do praxe.
 
Mohu Vám pomoci uvidět sebe sama i svět kolem v nových horizontech a žít spokojenější život.

zaměření

– vztahové a komunikační potíže
– snížené sebevědomí
– depresivní a úzkostné stavy
– psychosomatické projevy
– životní krize
– osobnostní rozvoj
– hledání smyslu života
– práce s tělem, pro ženy, v rámci prožitkově – terapeutického tance Loona Dance
– krizová intervence

VZDĚLÁNÍ, PRAXE

VŠ: 
Vysoká škola psychosociálních studií, Mgr. obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.
 
Psychoterapeutické výcviky:
Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v rozsahu 550 hodin v letech 2004 – 2007, akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně.
Výcvik v PCA, přístupu zaměřeném na člověka dle Carla Rogerse v rozsahu 720 hodin v letech 2011 – 2015, akreditováno Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP.

Člen České asociace pro psychoterapii

Ilona Haasová
Kratší kurzy a semináře:
Lektorský kurz Loona dance Academy v rozsahu 180 hodin teorie a praxe v letech 2021 – 2022, akreditováno MŠMT.
Výcvik Jeu de Peindre (Hra malováním) dle Arno Sterna pod vedením jeho přímé žačky Martiny WeiBgerber v roce 2019,  Alfa ateliér.
Krizová intervence 50 hodin, průběžně kurzy, semináře a konference v oblasti psychologie, psychoterapie a filosofie, pravidelná odborná supervize.
Pracovní zkušenosti: 
.
Od roku 2012 soukromá praxe v poradenství, psychoterapii a krizové intervenci
Krizová intervence na lince důvěry Života 90
Podpůrná psychoterapie, psychosociální reahabilitace pro klienty s duševním onemocněním v O.s Baobab
Vedení komunit, pracovní terapie a arte terapie Eset – help
Vedení skupiny v Centru následné péče Drop In

cena za sezení

1000 Kč / 50 minut

Za zrušení sezení méně než 48 hodin předem se hradí částka v plné výši.

 

 

mismetanova@seznam.cz

telefon: 728 818 037 

 

 

iNEOpsychoterapie

Eliášova 20
Praha 6

Iñeo

lat. (v.)
započít, vstoupit, podniknout, iniciovat