Terapeutky

“Život vás někdy dovede do krizových situací, ve kterých například stojíte před zásadním rozhodnutím, nebo si nevíte rady, jak dál.

Může to být také ztráta zaměstnání, domova, vztahu či někoho blízkého, nebo třeba životní krize, jako jsou odchod do penze, narození dítěte či lékařská diagnóza.”

Katka Křížková

psychoterapeutka

“Psychoterapie je v podstatě důvěrný rozhovor, pomoc a podpora při hledání sebe sama. Nabízí možnost podívat se hlouběji ke kořenům psychických i fyzických problémů.

Psychoterapie odkrývá pravé příčiny problémů. Je to celistvá péče o duši, léčení vnitřních zranění a bolestí. ”

Ilona Haasová

psychoterapeutka

“Věnuji se psychoterapii a seberozvoji dospělých a mladistvých. Sezení nejsou vždy pouze klasicky  mluvící, ale jsou prokládané prožitkovými technikami Terapie zaměřené na emoce.

Při práci čerpám také z vlastní zkušenosti s psychoanalýzou, díky které jsem plně pochopila, jak je důležité být opravdu tím, kým jsme.”

Veronika Syslová

psychoterapeutka

iNEOpsychoterapie

Eliášova 20
Praha 6

Kateřina Křížková

katjakrizkova@gmail.com
603 892 568