Naši kolegové

PhDr. Kathleen Geaney, Ph.D.

Ilona Haasová

Od malička se pohybuji v česko-irském prostředí. Zaměřuji se na stresové životné situace, vztahové a rodinné problémy, snížené sebehodnocení a sebedůvěru. Pomáhám klientům lépe porozumět sobě a svým obtížím, zlepšit svůj vztah k sobě a druhým a využívat své vnitřní zdroje. Vycházím z daseinsanalytického přístupu, kladu důraz na lidskou svobodu, volbu a odpovědnost. Ráda pracuji s metaforami a věřím v možnost člověka žít naplněný život.

Vzdělání

  • Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik
  • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, jednooborová psychologie
  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • University of Rochester, Rochester (NY), USA
  • University of Limerick, Irská republika
Ilona Haasová

 

 

iNEOpsychoterapie

Eliášova 20
Praha 6

Iñeo

lat. (v.)
započít, vstoupit, podniknout, iniciovat

Our colleagues

PhDr. Kathleen Geaney, Ph.D.

Ilona Haasová

I come from a Czech-Irish background. I focus on stressful life situations, relationship and family problems, reduced self-esteem and self-confidence. I help clients better understand themselves and their difficulties, improve their relationship with themselves and others, and tap into their inner resources. I take a daseinsanalytic approach, emphasizing human freedom, choice and responsibility. I like to work with metaphors and believe in the human possibility to live a fulfilled life.

Education

  • Daseinsanalytic psychotherapeutic training
  • Prague College of Psychosocial studies, Prague
  • Faculty of Arts, Charles University, Prague
  • University of Rochester, Rochester (NY), USA
  • University of Limerick, Ireland
Ilona Haasová

iNEOpsychoterapie

Eliášova 20
Praha 6

 

Iñeo

lat. (v.)
go in, enter, come in, enter into, begin, commence, under take, blossom
 

[:cs _i=“0″ _address=“0″ /][:en _i=“4″ _address=“4″ /][: _i=“8″ _address=“8″ /]